woensdag, september 21, 2022

DIY nachtcultuur #2: Errol Opering en Sander Petit en hun tips voor de nachtmakers van de toekomst

-

Home » Features » DIY nachtcultuur #2: Errol Opering en Sander Petit en hun tips voor de nachtmakers van de toekomst

Succesverhalen zijn er genoeg. Clubs die een iconische status kregen en uitgroeiden tot ijkpunten in de geschiedenis van de housemuziek. The Warehouse in Chicago, Haçienda in Manchester, Tresor in Berlijn. Of, dichter bij huis, de Roxy en iT in Amsterdam, de Gashouder… Maar alles begint met dat ene idee en het lef om het ook echt uit te voeren. Soms tegen de stroom in, altijd met dat ene doel: bezoekers die onvergetelijke ervaring bieden. In de reeks ‘DIY Nachtcultuur’ interviewt This Is Our House in samenwerking met Stichting N8BM Amsterdam mensen die hun stempel op het hoofdstedelijke nachtleven wisten te drukken. Waar liepen zij tegenaan en welke tips willen zij de nachtmakers van de toekomst meegeven? In deel 2: Errol Opering van Advocaten van Oranje en Sander Petit van Backstage Legal.

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je een club wilt openen: maar ook juridisch moet je de zaak goed op de rit hebben. Gelukkig zijn er mensen die je daarbij terzijde kunnen staan. Voor de reeks DIY nachtcultuur interviewden wij Errol Opering en Sander Petit. Errol is de horeca-advocaat van Amsterdam en geeft advies bij het opzetten van je venue. Sander Petit vertelt je waar je mee te maken krijgt als je muziek gaat draaien in je club en artiesten gaat boeken.

Een woud aan wetten en regels

Maar laten we beginnen bij het begin: de fysieke locatie. De specialisatie van Errol Opering. Hij begon als toezichthouder bij de Voedsel- en Warenautoriteit, deed vervolgens via detachering ervaring op bij gemeenten en het Rijk waar hij werkzaamheden verrichtte op het gebied van vergunningen, toezicht en ruimtelijke ordening. Tegenwoordig wendt hij zijn kennis op een andere manier aan en staat hij horeca-ondernemers bij in juridische vraagstukken.

Foto: Advocaten van Oranje

Errol somt op met welke wet- en regelgeving iemand die een club wil opzetten te maken krijgt. “De Alcoholwet, Algemene plaatselijke verordeningen, milieuwetgeving, omgevingsrecht, het bouwbesluit… En sinds 2003 de wet Bibob, de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.”

Met name die laatste wordt steeds belangrijker. “De wet Bibob geeft gemeenten bevoegdheden om bij een vermoeden van ‘slecht levensgedrag’ een vergunning niet te verlenen of in te trekken. De gemeente moet beoordelen of er geen criminele activiteiten plaatsvinden of dat de vergunning gebruikt wordt om er voordelen mee te behalen úit criminele activiteiten.”

Maar het intrekken van een vergunning hoeft niet per se met de bedrijfsvoering zelf te maken te hebben. Hij noemt een voorbeeld. “Horecazaken die tijdelijk gesloten worden of zelfs helemáál moeten sluiten omdat er een wapen of handgranaat voor de deur is gevonden. Daar kan de horecazaak (soms) niets aan doen, maar het gaat er voor de burgemeester om dat het gevoel van onveiligheid wordt weggenomen.”

Gemeenten zijn soms ook te voorzichtig. Zo had Errol een zaak waarbij de gemeente de vergunning in eerste instantie verleende, maar later weer introk. “Omdat de exploitant een kennis had met een strafblad die volgens hen te veel betrokken was bij de zaak.”

“Wij hebben een zienswijze tegen het voornemen tot intrekking ingediend: er was namelijk geen direct samenwerkingsverband. Dat bezwaar moet snel: binnen twee weken. Het was succesvol, maar de gemeente wilde wel verdere afspraken maken. Het laat zien dat je heel bewust moet zijn wie je voor je laat werken, wie je in je tent laat maar vooral ook met wie je zaken doet.”

De eerste stap

Als een toekomstige nachtmaker bij hem binnenstapt omdat hij een club wil beginnen, wat is dan de eerste stap die hij neemt? Errol: “De rechtsvorm. Doe je het alleen? Of met een ander? En als je het niet alleen doet, in welke vorm? Een v.o.f. of een B.V., of, bij culturele activiteiten een Stichting? En wat zijn de afspraken onderling? Wat komt er in de vennootschaps- of aandeelhoudersovereenkomst?”

“Vervolgens ga je het vergunningsproces in. Daarbij moet je aangeven welke activiteiten binnen de onderneming worden uitgevoerd. Een ondernemingsplan. En: welke locatie heb je voor ogen? Is exploitatie mogelijk op die locatie? Past het in het bestemmingsplan? Zo niet, dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Een proces dat formeel 8 weken duurt, maar meestal wordt overschreden door de gemeente. De 8 weken gaan pas lopen als de gemeente vindt dat de aanvraag compleet is. Houd hiervan dus een dossier bij en probeer actief te handelen.”

“Bij de beoordeling van de aanvraag van een exploitatievergunning kijkt de gemeente of de exploitatie geen negatieve invloed heeft op het woon/leefklimaat in de omgeving. Gekeken wordt onder andere naar het geluid en de klantveiligheid. Afhankelijk van de activiteiten kunnen er per gemeente nog meer verplichtingen gelden, zoals het overleggen van huisregels en/of het veiligheidsplan, of de verplichting om in contact te blijven met de politie.”

“Als je alcohol wilt schenken, en dat wil je waarschijnlijk in een nachtclub, dan dient ook een vergunning voor de Alcoholwet te worden geregeld. Dat duurt ongeveer 3 maanden.” Hier komt wederom de wet Bibob om de hoek kijken. “Het is onderdeel van de procedure. Je mag als eigenaar niet van ‘slecht levensgedrag’ zijn. Verder moet je een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.”

Foto: Vincent van Kleef

De binnenkant aan bod

Als beide vergunningen binnen zijn, is de inrichting van de locatie aan de beurt. “De inrichtingseisen staan in het bouwbesluit. Een van de ruimtes moet minimaal 35 m2 zijn. Gekeken wordt daarnaast naar de brandveiligheid, middelen om brand te voorkomen en te blussen en de aanrijroute van de hulpdiensten.”

“Maar zeker niet onbelangrijk is ook, in het kader van milieuwetgeving, de geluidsoverlast, te bepalen door akoestisch onderzoek. Hieruit volgt een voorstel hoe eventuele geluidsoverlast te bestrijden. Een aanbeveling kan bijvoorbeeld zijn om de ramen en deuren gesloten te houden.”

“En hoe ga je om met rokers? Rookruimtes binnen zijn niet meer toegestaan en dus moeten de bezoekers naar buiten, wat weer van invloed is op het geluid.”

Dan is er nog het personeel. “Er moet áltijd een leidinggevende aanwezig zijn die is bijgeschreven op de vergunning. Een leidinggevende is minimaal 21 jaar en is niet van ‘slecht levensgedrag’. Hij of zij heeft bijvoorbeeld geen veroordelingen voor rijden onder invloed of geweld. En denk aan beveiligers. Die zijn niet wettelijk verplicht bij alle horeca maar wel vereist voor het verkrijgen van vergunningen voor een nachtclub. Hoeveel huur je er in? Het overige personeel dient daarnaast goed te worden geïnstrueerd.”

Errol vervolgt: “Over het personeel wordt vaak te lichtzinnig gedacht. Je hebt te maken met een minimumloon, overwerkvergoedingen en mogelijk cao. En hoe ga je om met oproepkrachten? Na 12 maanden moet je ze onder meer een voorstel sturen voor een vast aantal uren.”

Zijn er dan nog andere verplichtingen? Bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen? “Niet wettelijk, maar ik zou wel een inboedel- en een opstalverzekering afsluiten. En een aansprakelijkheidsverzekering is aan te raden. Een ongeluk zit in een klein hoekje.”

Beginnen met ‘nacht maken’: De Dance Advocaat

Als de club eenmaal staat, het personeel geïnstrueerd is en je eindelijk kunt beginnen met ‘nacht maken’, welke zaken komen er dan om de hoek kijken? Sander Petit is De Dance Advocaat en staat nachtmakers en artiesten bij in onder meer het intellectueel eigendomsrecht en het verbintenissenrecht.

Zijn interesse voor dance ontstond al vroeg, dankzij zijn oppas. “Zij had een kaartje voor Bonzai Records en het logo viel mij op – ik ben half Japans. Ze liet de muziek horen, maar ik vond het te hard. Later ontdekte ik de Turn Up The Bass-reeks. Die muziek vond ik wel leuk en vanaf dat moment begon ik er veel geld aan te besteden. Ik maakte mijn eigen mixjes en draaide met 18 jaar op mijn eerste feestje. Toen ik rechten ging studeren in Leiden werd dat steeds meer en op het laatst organiseerde ik zelf feesten.”

Foto: Roderick Westerink / Fotoro.amsterdam

De keuze voor de creatieve kant van het recht kwam niet uit de lucht vallen. “In die tijd waren er veel bootlegs. Illegaal, en ik wilde graag weten hoe dat zat. En daar studeerde ik uiteindelijk op af: het auteursrecht in de dance. Na mijn advocaat-stage vroeg DJ Mag mij vervolgens om voor hen te schrijven. Zij misten een juridische column.”

En dat bleek een gouden greep. “Tijdens ADE krijgt iedere bezoeker het DJ Mag mee, dus met míjn column erin. Al snel werd ik dan ook gebeld door artiesten die mij om advies vroegen. Een van de artiesten die mij belde zei dat hij een ‘dance-advocaat’ nodig had. En om die naam heb ik mijn bedrijf gebouwd.”

Sander richtte vervolgens Backstage Legal op, een kantoor voor advocaten met dezelfde, creatieve achtergrond. Met dat collectief heeft hij als doel bewustwording te creëren bij creatieven.

“Een goed geregelde business-kant neemt zorgen weg waardoor je meer tijd hebt voor creativiteit. Dat zorgt voor betere producties en dat leidt tot meer inkomsten.”

De deuren gaan open

Waar krijgt de nachtmaker mee te maken als de club eenmaal de deuren opent? “Allereerst de ticketverkoop. Online. Je hebt dan te maken met consumentenrecht, verbintenissenrecht en de bescherming van de consument bij online verkoop. Het proces moet transparant worden ingericht. De consument moet weten met welke partij ze te maken hebben. Hiervoor zijn templates beschikbaar.”

“Maar denk ook aan wat er gebeurt als het geannuleerd wordt. Verplaats je het dan? Of geeft je geld terug? Dit vermeld je in de algemene voorwaarden. Hoofdregel is dat de consument niet onredelijk benadeeld mag worden. Het geld houden is normaal gesproken niet mogelijk.”

Maar wie tickets verkoopt, heeft waarschijnlijk te maken met artiesten. Als je een artiest boekt, heb je ook te maken met wet- en regelgeving. “Je gaat een boekingsovereenkomst aan. Dat is een overeenkomst van opdracht waarin je iemand de opdracht geeft om op te treden. Hier staat ten minste het tijdstip en de duur van het optreden in, de te betalen vergoeding en wie de apparatuur regelt.”

“Meestal regel je dit niet direct met de artiest, maar met een boekingskantoor. Zij hebben een pakket voorwaarden waaraan je moet voldoen. Lukt dat niet, geef dat dan direct aan! Als bepaalde zaken niet geregeld zijn, kan de artiest namelijk weigeren om op te treden.”

Ook als dat zaken zijn waar je misschien niet direct aan denkt. Sander haalt een voorbeeld aan. “Bijvoorbeeld een lange dj voor wie de decks veel te laag stonden. Lees de voorwaarden dus goed door!”

Foto: Roderick Westerink / Fotoro.amsterdam

Een héél dik geluidssysteem

Boek je geen artiesten, maar draai je alleen muziek, heb je nog steeds te maken met wetgeving. Het afdragen van muziekrechten bijvoorbeeld. Om te voorkomen dat de artiest persoonlijk langs elke uitbater moet voor het incasseren van zijn royalty’s, verzorgt de BUMA/SENA dit.

“De artiest meldt zich bij hen aan en zij sturen de facturen naar de clubs en de restaurants. Zij houden hiervoor een bepaalde berekening aan gebaseerd op o.a. de grootte van de club en de ticketprijs. Voor de verschillende horecagelegenheden zijn er daarnaast verschillende licenties. Je kunt dit checken op www.mijnlicentie.nl.” Zijn belangrijkste advies hierin? Hij lacht. “Een héél dik geluidssysteem!”

“Houd in het hoofd dat het geld naar de artiesten gaat en ondersteun dit ecosysteem zoveel mogelijk. Muziekcomputers kunnen bijvoorbeeld registreren welke tracks je draait, artiesten en dj’s hebben setlijsten en je kunt zelf een fingerprinting console ophangen dat liedjes herkent, een soort professionele Shazam. Je weet dan zeker dat je geld bij de juiste artiesten terecht komt.”

Aan de beginnende nachtmaker

Welk advies hebben de advocaten aan de nachtmakers van de toekomst? Errol: “Wees bewust van waar je mee bezig bent. Laat je enthousiasme niet je ratio overstijgen. Vraag advies als je het niet weet! En zorg voor goed personeel. Ten slotte: let op met wie je omgaat en wie je in je tent binnenlaat.”

Ook Sander heeft tips voor de nachtmakers van de toekomst. “Creëer vanuit je hart, maar denk na met je hoofd en volg je gevoel. Probeer dit te scheiden. Creëren met je hoofd werkt niet, maar denken met het hart evenmin.”

En, meer gericht op clubs, wijst hij op het succes van Club Trouw dat voor Sander de kijk op het leven veranderde. “Zij hadden de gouden driehoek: een toffe club met goede dj’s en een succesvolle horeca-exploitatie. Hierdoor hadden ze de ruimte om nieuwe dingen te creëren. Balans is daarbij superbelangrijk! Doe je het alleen voor het geld, dan is het snel passé. Ben je té underground dan komt er niemand. En wees fair. Betaal de optredende artiesten op tijd, draag je muziekrechten af en plaats die fingerprinting consoles. Alleen dán blijft de hele sector overeind.”


DIY Nachtcultuur i.s.m. Stichting N8BM Amsterdam

Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Nachtburgemeester Amsterdam (N8BM). Zie haar website voor meer informatie.

TIOH-x-N8BM-DIY

Meld je aan voor de nieuwsbrief

en krijg elke week het laatste dancenieuws rechtstreeks in je mailbox!

Je kan je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken.
We gebruiken Mailchimp als ons e-mailmarketingplatform. Wanneer je op Subscribe drukt ga je er mee akkoord dat je informatie met Mailchimp wordt gedeeld.
Erwin Herkelman
Erwin Herkelman
Enthousiast muziekblogger en tranceliefhebber. Bijzonder geïnteresseerd in de historie van de housemuziek. Leest graag boeken en kijkt documentaires. Wil jij dat Erwin verslag komt doen van jouw festival of evenement? Of heb jij nieuwe trance of house releases voorbij zien komen die zeker niet mogen ontbreken in de maandelijkse top-3? Tip dan nu de redactie van This Is Our House.

Gerelateerd

De top 3 hardstyle releases in september 2022: dit zijn de beste tracks

Elke maand komen er honderden nieuwe releases uit. En elke maand staan er tientallen nieuwe artiesten op met nieuwe...

De top 3 hardstyle releases in augustus 2022: dit zijn de beste tracks

Elke maand komen er honderden nieuwe releases uit. En elke maand staan er tientallen nieuwe artiesten op met nieuwe...