vrijdag, december 8, 2023

Interview Frequencerz (NL+ENG): ‘Een jaar vol highlights’

-

Home » Algemeen » Interview Frequencerz (NL+ENG): ‘Een jaar vol highlights’

(English below: click here)

Het succes van Wolfpack, een magische set op Qlimax, de release van het album Medium Rare, Defqon.1 afsluiten en het anthem voor Q-BASE. Dit is het succesjaar van Frequencerz in een notendop. En de cirkel is rond, nu Niels Koster en Pepijn Hol (woonachtig in Best en Blaricum) 19 november wederom op Qlimax staan. Het duo blikt samen met Our House terug op een jaar waarin alle puzzelstukjes op de juiste plek vielen.

De periode van november vorig jaar tot nu mag met recht een rollercoaster worden genoemd voor Frequencerz. Een magisch verhaal, dat begint in de legendarische ‘Blue’ op Defqon.1 in 2015. Voor het eerst draait Frequencerz Wolfpack, een gloednieuwe collab met Tartaros.

“De track was nieuw, dus hij werd niet herkend. Op Decibel, ongeveer twee maanden later, werd de plaat al meer opgepakt. We zagen dat er wat gebeurde in het publiek. Mensen gingen bij elkaar in de nek zitten en ze schreeuwden mee met de vocalen”, vertelt het duo.

Frequencerz Qlimax
Frequencerz tijdens hun set op Qlimax 2015 (Foto: Q-dance)

Steeds meer merken ze dat Wolfpack uitgroeit tot een track van het publiek. Op Qlimax komt de bevestiging. “We stonden voor het eerst op Qlimax, wat al een hoogtepunt an sich was. Dat is hét indoorfeest in de hardstyle. We moesten een openingsplaat hebben en dat werd Wolfpack, in een speciale edit met het echte Qlimax-gevoel. Vanaf dat moment ging die rollercoaster in sneltreinvaart vooruit.”

‘Onze sound is Medium Rare’

Op diezelfde editie van Qlimax draaien Niels en Pepijn 3 solotracks en 2 collabs van het album waar ze op dat moment aan werken. Een idee dat in de zomer van 2015 ontstaat. In een scene waarin de muziek alsmaar harder gaat, wil Frequencerz een statement maken.

“We zijn niet hard, maar ook niet euforisch. Toen we na een boeking in Mallorca van het vliegveld werden opgehaald door onze manager, zei Pepijn dat onze sound eigenlijk Medium Rare is. Dat voelde meteen goed. Ineens kwamen alle ideeën bovendrijven.”

Frequencerz Decibel outdoor
Op de mainstage van Decibel outdoor in 2016

Wolfpack wordt de rode draad van het album. In eerste instantie werkt het tweetal niet met een deadline. Maar Niels en Pepijn zitten in een flow, met als resultaat dat een aantal nieuwe tracks op Qlimax wordt gedraaid. “De puzzelstukjes vielen steeds meer in elkaar. Daarom besloten we om alsnog met een deadline te werken. En op dat moment kwam Rebirth Festival met het voorstel voor een hosting.”

Na Qlimax begon er iets te broeien bij het publiek

De deadline wordt de eerste week van april, een week voor Rebirth Festival. Het is een hectische periode voor het duo. Het aantal boekingsaanvragen schiet na de set op Qlimax omhoog en ondertussen moet het album worden afgemaakt. “In februari hadden we dagen dat we om 10 uur ’s ochtends begonnen en door gingen tot 6 uur de volgende morgen. Maar na die set op Qlimax begon er iets te broeien bij het publiek. Daar kregen we een enorme boost van.”

Emotioneel

Het album wordt met gejuich ontvangen door het hardstylepubliek, dat bekendstaat als toegewijd, maar kritisch. De hosting van Frequencerz op Rebirth Festival, een week na de release, is intens in de positieve zin van het woord. Een deel van de trouwe fanclub feest letterlijk mee op het podium.

Frequencerz Rebirth Festival
Frequencerz samen on stage met hun trouwste fans op Rebirth Festival in 2016 (Foto: Michel van Rossum/Rossumedia)

“Dat was heel bijzonder. Daarna waren we allebei best emotioneel. Wij stonden helemaal achter ons album, maar je weet nooit hoe het wordt opgepakt door het publiek. Op Rebirth zagen we dat het goed zat. Het was één van de mooiste momenten uit onze carrière.”

De hoogtepunten stapelen zich in het festivalseizoen in rap tempo op. “Weet je, na Rebirth moest het eigenlijk nog beginnen. Door het album waren we volledig met nieuwe tracks bewapend voor het festivalseizoen.”

Wolfpack was eigenlijk het anthem van de zomer

“We hadden een hosting op Fantasy Island, draaiden in Australië, stonden onder meer op Intents Festival, Tomorrowland, Defqon.1, Decibel outdoor – waar een dubbele regenboog verscheen tijdens onze set – en Mysteryland. Overal merkten we dat Wolfpack eigenlijk het anthem van de zomer was.”

Ongekende vibe

De gig op de mainstage van Defqon.1 is voor Frequencerz een nieuwe mijlpaal. Het duo krijgt de eer om het ‘Mekka van de hardere stijlen’ op zondag af te sluiten.

Frequencerz Defqon.1
Frequencerz sloot Defqon.1 af in 2016 (Foto: Michel van Rossum/Rossumedia)

Als de duisternis zijn intrede doet, laten Niels en Pepijn de tienduizenden feestgangers vanuit de hele wereld nog één keer losgaan. “Dat is misschien wel het aller vetste dat we hebben gedaan. De vibe die daar hing, was ongekend. Alles lukte. De overgangen gingen precies zoals we wilden, we waren zó scherp. Opnieuw vielen alle puzzelstukjes in elkaar.”

“Later zijn we gaan skydiven. Het gevoel dat we daar kregen, was vergelijkbaar met het gevoel dat we hadden toen we Defqon.1 afsloten. Als we er nu weer over praten, krijgen we allebei kippenvel. We hebben de gig later terug gekeken. Dan zit je wel met een brok in je keel hoor.”

Q-BASE is de kroon op het fantastische festivalseizoen. Frequencerz maakt het anthem (Die Hards Only). Om klokslag 12 uur ’s nachts begint het duo onder begeleiding van een spectaculaire vuurwerkshow op de mainstage aan hun set.

“Het is een nachtfestival en dat heeft toch iets magisch. De melodieën voor de track hadden we al liggen, voordat we wisten dat we het anthem mochten maken. Het werd een echte showplaat, met speciale geluiden en effecten.”

‘De energie is terug’

Met de bekendmaking dat Frequencerz opnieuw op Qlimax staat, is de cirkel rond. “Er is veel veranderd het afgelopen jaar, in positieve zin. Voor het album vielen de uitdagingen een beetje weg, maar nu is de energie helemaal terug. We zijn goed op elkaar ingespeeld, de samenwerking loopt geolied. Het is een uitdaging om hier weer bovenuit te pieken, maar we zitten nog steeds in een goede flow. Er komen nog heel veel mooie dingen aan.”

 

 

 

English version

For Frequencerz, everything fell into the right place

The success of Wolfpack, a magical set at Qlimax, the release of their album Medium Rare, closing down Defqon.1 and the anthem for Q-BASE. This summaries the successful year for Frequencerz and the picture is complete now that Niels Koster and Pepijn Hol (living in Best and Blaricum) will perform again at Qlimax on the 19th of November. Together with Our House, the duo looks back to a period where the pieces of the puzzle fell into place.

From last November till now can be considered a rollercoaster for Frequencerz. A magical story that began in the legendary ‘Blue’ at Defqon.1 in 2015. For the first time, Frequencerz played Wolfpack, their brand new collaboration with Tartaros.

“The track was new, so it wasn’t well known yet. About two months later, at Decibel outdoor, it was more widely known. We saw a big reaction in the audience. People were on each others shoulders and they were shouting along with the vocals”, says the duo.

Frequencerz Qlimax
Frequencerz during their set at Qlimax 2015 (Picture: Q-dance)

Wolfpack has been growing increasingly into a much loved track, Qlimax was confirmation of this. “It was our first time at Qlimax, which was already a highlight in of itself. Qlimax is the most important indoor event in the hardstyle scene so we needed to have a good opening track, which became a special edit of Wolfpack with a real Qlimax feeling to it. From that moment on, the rollercoaster was full speed ahead.”

 ‘Our sound is Medium Rare

At the same edition of Qlimax, Niels and Pepijn played three solo tracks and two collaborations from the album they were working on at the time. An idea that arose in the summer of 2015, Frequencerz made a statement on a scene were the music was becoming much louder.

“We are neither hard nor euphoric. After returning from a booking in Mallorca, Pepijn concluded that our sound is really Medium Rare. It felt good straight away, suddenly we had all kinds of ideas.”

Frequencerz Decibel outdoor
On the mainstage of Decibel outdoor 2016

Wolfpack became the red line of the album. At first, the pair didn’t want to work with a deadline, but Niels and Pepijn worked continuously, with the result of playing a few new tracks at Qlimax. “The pieces all fell into place, so we decided to work with a deadline. At that moment, Rebirth Festival came up with the proposal for a hosting.”

After Qlimax, the audience became more enthusiastic

The deadline was the first week of April, a week before Rebirth Festival. It was a hectic time for the duo. The number of booking requests shot up after their set at Qlimax and meanwhile the album still had to be finished. “In February, there were days that we had to start at 10 o’clock in the morning and continued till 6 am the following day. But after our set at Qlimax, we noticed that the audience became more and more enthusiastic. This was a huge boost.”

Emotional

The album was greatly received with cheers by the hardstyle audience, known to be dedicated but critical. The hosting of Frequencerz at Rebirth Festival, a week after its release was intense. Some of the loyal fans even enjoyed themselves on stage.

Frequencerz Rebirth Festival
Frequencerz on stage with their most loyal fans at Rebirth Festival 2016 (Picture: Michel van Rossum/Rossumedia)

“That was very special and we were both emotional. We stood by our album, but we weren’t certain about the reactions of the public. At Rebirth we concluded it was all good. It was one of the best moments of our careers.”

The highlights accumulated rapidly in the festival season. “You know, after Rebirth, it was just beginning. With the album we had enough new tracks for the festival season.”

Wolfpack was actually the anthem of the summer

“We had a hosting on Fantasy Island, played in Australia, Intents Festival, Tomorrowland, Defqon.1, Decibel outdoor – where a double rainbow appeared during our set – and Mystery Land. Everywhere we noticed that Wolfpack was actually the anthem of the summer.”

Great vibe

The gig on the main stage of Defqon.1 was a new milestone for Frequencerz. The duo had the honor to close the “Mecca of the harder styles” on Sunday.

Frequencerz Defqon.1
Closing down Defqon.1 in 2016 (Picture: Michel van Rossum/Rossumedia)

When it got dark, Niels and Pepijn allowed worldwide party fans to have the time of their lives. “That was perhaps the best of all that we had done. The vibe was unprecedented. Everything worked out so well. The mixing went exactly as we wanted. We were so focused. All the pieces fitted together.”

“Later we went skydiving. The feeling we got there, was similar to the feeling we had on stage at Defqon.1. We are still very excited when we talk about it. When we looked back at the gig later, we were flabbergasted.”

Q-BASE is the culmination of the great festival season. Frequencerz made the anthem (Die Hards Only). A spectacular fireworks show began at 12 o’clock, when the duo started their set at the mainstage.

“Q-BASE is a magical night festival. We already had the melodies for the track before we knew that we could make the anthem. It became a real show track with special sounds and effects.”

‘The energy is back

The circle is complete with the announcement that Frequencerz are part of Qlimax again. “Much has changed in the past year, in a positive sense. Before we made the album, the challenges were a bit off. But now the energy is back completely. We are well attuned to one another and there is a good cooperation with each other. It is a challenge to peak again, but we’re still in a good flow. There are still many beautiful things to come.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief

en krijg elke week het laatste dancenieuws rechtstreeks in je mailbox!

Je kan je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken.
We gebruiken Mailchimp als ons e-mailmarketingplatform. Wanneer je op Subscribe drukt ga je er mee akkoord dat je informatie met Mailchimp wordt gedeeld.

Gerelateerd

Hardstyle tips in augustus 2022: deze highlights mag je niet missen

In aanloop naar de nieuwe maand geven onze vaste Huisgidsen je koers richting de betere events, bijzondere releases en...

De top 3 hardstyle releases in juni 2022: dit zijn de beste tracks

Elke maand komen er honderden nieuwe releases uit. En elke maand staan er tientallen nieuwe artiesten op met nieuwe...