Verruimde sluitingstijden Brabant: heet en langdradig hangijzer

-

Home » Algemeen » Verruimde sluitingstijden Brabant: heet en langdradig hangijzer

Verruimde en vrije sluitingstijden. Boven de rivieren is het in de Randstad en steden als Groningen, Alkmaar, Arnhem en Nijmegen gemeengoed. En ook in steden als Enschede, Zwolle, Deventer en Texel spelen discussies. Hoe is de stand van zaken in Brabant? Chris de Zeeuw maakte een uitgebreid tweeluik over de discussies in de grote steden van de provincie. 

Lees ook deel 2: hoe staat de politiek er in?

Door Chris de Zeeuw

Dichterbij huis heeft Venlo recent besloten om per 1 september 2015 de sluitingstijden structureel en wekelijks gedurende zes maanden als proef te verruimenRaadsleden in Venlo geven aan dat de gemeente “samen met ondernemers en bewoners op zoek is gegaan naar kansen voor een bruisende, gastvrije en 24uurs stad, waarin een progressief ondernemersklimaat ook voor een veiliger, gespreid verloop van vertrekkende bezoekers, minder druk op politie en een minder bureaucratische gemeente moet zorgen.”

Het komende half jaar mag de horeca in Venlo als proef doordeweeks om 4:00 uur en in het weekend om 6:00 sluiten. “Na deze zes maanden wordt gekeken of verdere verruiming of zelfs vrijgave noodzakelijk is.”

Foto: Chris de Zeeuw

Met name Grenswerk is zeer tevreden met de verruiming, die nieuwe kansen biedt voor het poppodium. Directeur Dustin van Rhienen vertelde Our House dat hij hoopt dat “Venlo door dance evenementen met internationale boekingen aantrekkelijker wordt voor jonge mensen uit de regio of daarbuiten, die bij verruiming de eerste trein naar huis kunnen nemen.” Met avonden als Border Collective wordt inmiddels aan de weg getimmerd.

Discussie in Brabant

Hoewel in andere delen van Nederland het beleid van sluitingstijden inmiddels blijvend is aangepast, lijkt het in Noord-Brabant nog steeds niet te lukken. De discussie bestaat, soms al jaren, maar besluitvorming blijft vooralsnog uit.

Door het wegvallen van de nachtnet treinverbinding eind 2015 dreigt Noord-Brabant ook geïsoleerd te raken. Vanaf deze maand rijden Arriva Nachtbussen naar de Randstad, maar de vraag is of dance liefhebbers van boven de rivieren naar Brabantse steden zullen afreizen, wanneer zij na 1:30 niet met de trein of tot 3:30 alleen in een bus thuis kunnen komen en in de eigen achtertuin vrije en verruimde sluitingstijden gemeengoed zijn.

Sluitingstijden voor horeca, dance en cultuurevents in Noord-Brabant. Our House peilde de stand van zaken in Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Breda.

Foto: Chris de Zeeuw

Eindhoven

Eindhoven heeft al eens vrije sluitingstijden kunnen ervaren. Bij wijze van proef werd in 1990 een jaar lang de gehele stad vrijgesteld. In 1991 was het oordeel van zowel politie als horeca positief, maar de gemeente vond dat overlast voor bewoners en straatagressie niet in de evaluatie van politie was meegenomen.  Tevens was er een andere nadrukkelijke complicatie: een kroeg op het Stratumseind besloot om dagenlang open te blijven.

1991-02-15 hoe kan Eindhoven ooit een internationale stad worden
Foto: Eindhovens Dagblad 15-02-1991

De vrije sluitingstijden werden daarom resoluut teruggedraaid. Hoewel destijds rechtszaken en protesten volgden, omdat ondernemers en bezoekers vonden dat zij niet mee hadden kunnen praten in de besluitvorming en dat de argumentatie was gebaseerd op onjuiste feiten, heeft de afgelopen 25 jaar geen verandering plaatsgevonden in het Eindhovense beleid.

Sindsdien kent het centrum en het creatieve hart Strijp-S sluitingstijden van 4:00, met uitzondering van het Klokgebouw (10x per jaar) en het Beursgebouw (5x per jaar) waar tot 7:00 grootschalige evenementen plaatsvinden.

De afgelopen jaren is het onderwerp in de Eindhovense gemeenteraad nieuw leven in geblazen. De discussie en argumentatie is vandaag de dag bijna één op één te vergelijken met die van 1991. Zowel toen als nu is de politieke vraag ‘Hoe kan Eindhoven een bruisende stad met internationaal aanzien worden?’ en ‘Hoe gaan wij om met overlast en bewoners?’

1991-02-13 sluitingsuur horeca_copykopie
Foto: Eindhovens Dagblad 13-02-1991 en 14-01-1991

 

Na enkele jaren van discussie, waarin ook vele dance en cultuurondernemers uit de stad hun stem hebben laten horen voor verruiming van sluitingstijden en het gunnen van ontheffingen voor leegstaande panden, ligt er vanuit horecawethouder Bianca van Kaathoven (SP) een eerste voorstel voor een eenjarige proef op tafel: de donderdag studentenavond verruimen van 2:00 naar 4:00.

Op vrijdag en zaterdag kunnen ondernemers tien keer per jaar gebruik maken van een zogenaamde strippenkaart om na 4:00 verruimd open te blijven, mits na 2:00 geen bezoekers worden toegelaten. Er wordt door diverse raadsleden en de Wethouder ook nagedacht om cultuur en dance op niet overlastgevende (leegstaande) fabriekslocaties meer de vrije hand “tot diep in de ochtend” te geven.

Het definitieve voorstel wordt naar alle waarschijnlijkheid in het eerste kwartaal van 2016 aan de raad gepresenteerd.

‘Eindhoven moet zich meer profileren als aantrekkelijke ‘wereldstad”

Volgens Tim Schellekens (promoter van Arcade) wordt “het tijd dat de grootste stad van Noord-Brabant het provinciale cliché van zich afgooit, zijn nek uitsteekt en zich meer profileert als aantrekkelijke ‘wereldstad’.” Volgens Eva van Gorcum (Organisator van Eindhoven Dance Motion) bewijzen “trends en ontwikkelingen binnen de jeugdculturen, dat de hedendaagse manier van vrijetijdsbesteding onder jongeren in het weekend later begint met als logisch gevolg dat het ook later eindigt.” Ook zal volgens haar bij verruiming of vrijgave “de overlast in het centrum van Eindhoven sterk verminderen, door geleidelijker toe- en uitloop van mensen.”

Als club op Stratumseind zit Arcade midden in de verhitte bewoners- en overlastdiscussie. Schellekens ziet ruimte voor “strengere controles op overlast buiten in samenspraak met ondernemers.” Wel moet het niet over gereguleerd worden. “Hierdoor gaan mensen geforceerd reageren of handelen”, stelt van Gorcum. “Goede afstemming tussen horecapartners is wenselijk. Een aantal simpele en heldere regels, waarin gemeente duidelijke kaders stelt, zou voldoende moeten zijn.” Besluiten zowel Schellekens als van Gorcum.

Schellekens staat positief tegenover dance- en cultuurinitiatieven in leegstaande panden. “het kan een stad bruisender, interessanter en levendiger maken.” Wel wil hij “afstemming, samenwerking en basisregels om horecainitiatieven levensvatbaar te houden.”

Foto: http://smederijspoorzone.nl/info/plattegrond-smederij/
Foto: http://smederijspoorzone.nl/info/plattegrond-smederij/

Tilburg

In Tilburg wordt al bijna tien jaar gesproken over het verruimen al dan niet vrijgeven van sluitingstijden. In de discussie spelen diverse onderwerpen een rol, zoals alcoholpreventie en economische belangen. De mogelijke invloed van sluitingstijden op de openbare orde en  veiligheid  is echter het  belangrijkste onderwerp van debat. In 2011 is besloten dat kroegen de gehele week tot 4:00 en eetzaken tot 5:00 open mogen zijn.

‘Verruimde sluitingstijden helpen voor nieuwe kansen van ondernemerslust’

Begin 2015 verscheen er een artikel in het Brabants Dagblad, waarin vijf dance ondernemers uit de stad pleitten voor verdere verruiming. Ook directeur Cees Thomassen van Cultuurfabriek Hall of Fame stelt in een reactie aan Our House dat de “sluitingstijden zo vrij mogelijk gemaakt moeten worden.” Hall of Fame wil meer omzet maken. “En verruimde sluitingstijden helpen voor nieuwe kansen van ondernemerslust”, stelt Thomassen.

Onder andere Peter van Gool (D66) en Joost Moller (VVD), hebben daarop, net zoals in 2011, de gemeente aangespoord voor aandacht aan deze problematiek. “Wij willen dat Tilburg aansluiting vindt bij andere steden en voorop kan blijven lopen.” Complicerende factor is dat de Tilburgse afdeling Koninklijke Horeca Nederland (het overlegorgaan van de horeca in de binnenstad) niets ziet in het morrelen aan de sluitingstijden: “Het evenwicht is goed zo”, stelde de brancheorganisatie in het Brabants Dagblad. Ogenschijnlijk om de eigen belangen te beschermen.

In 2016 wordt over de nieuwe horecanota gesproken in de Gemeenteraad van Tilburg. Daarbij is opgeroepen dat verantwoordelijk Wethouder Erik de Ridder (CDA) met een voorstel moet komen voor met name de dance scene. De VVD en D66 raadsleden hebben zich daarbij laten inspireren door de discussie in Eindhoven en eerder dit jaar in de media voorgesteld om in Tilburg ook een strippenkaart te introduceren en dance organisatoren de mogelijkheid te bieden om op niet overlastgevende plekken langer door te kunnen gaan.

Foto: http://www.spoorzone013.nl/wp-content/uploads/2015/07/Fotocollage-persbericht-monumenten.jpg
De Spoorzone in Tilburg

In Tilburg is het voornamelijk het industriële gebied Spoorzone, dat nieuwe mogelijkheden aan lokale en kleine organistoren heeft geboden in locaties als Hall of Fame, de Smederij en de Koepelhal.

Aan superlatieven in Tilburg geen gebrek. “De dance scene is booming in Tilburg” en “Tilburg is op weg naar Berlijn”, jubelde de verantwoordelijk CDA-wethouder in het Brabants Dagblad.

Voorlopig blijft het in Tilburg nog bij het schieten van ideeën en is het afwachten wat er in het eerste kwartaal van 2016 aan de raad wordt gepresenteerd. Verdere discussie en besluitvorming kan daarna als het tegenzit nog tot en met 2016 (of langer) voortduren.

De Tramkade in Tilburg
De Tramkade

’s-Hertogenbosch

In Den Bosch is in 2012 nieuw beleid aangenomen, waardoor nachtzaken zoals P79 in het weekend tot 5:00 mogen doorgaan. Anderen zoals W2 en overige café’s moeten de deuren om 4:00 (of 2:00) sluiten, mits na 3:00 geen nieuwe bezoekers worden toegelaten. Over het algemeen had de Bossche horeca liever vrije sluitingstijden gehad, zoals in Utrecht en Groningen, waar goede ervaring is opgedaan. Maar de gemeente Den Bosch wil dat niet. Met name het CDA, Burgemeester Ton Rombouts (CDA) en wijkraden zijn tegen. Zij vinden dat er bij vrije sluitingstijden “’s nachts langer ‘rumoer’ heerst in de binnenstad wat naast verminderde nachtrust ook kosten van politie inzet en belasting voor de organisatie met zich meebrengt.”

In 2014 heeft in Den Bosch nog wel een discussie plaatsgevonden, waarin jonge politici vlak voor de verkiezingen hebben gepleit voor vrije sluitingstijden, maar van enig verloop in discussie lijkt bij de gemeente noch de gemeenteraad noch het college geen sprake.

P79 in Den Bosch

Joost van den Berkmortel (W2-danceprogrammeur) constateert dat “de praktijk leert dat altijd hard wordt geroepen voor verruimde sluitingstijden, maar dat in werkelijkheid er nog weinig animo is onder bezoekers.”

Verruimde sluitingstijden hebben volgens van den Berkmortel in het zuiden van het land op dit moment vrijwel alleen zin bij evenementen die een landelijk karakter hebben.

“Het is een absolute must voor grootschalige events, zoals die georganiseerd worden in de Brabanthallen, het Klokgebouw en in het nieuwe 013. Daar komen mensen uit heel het land op af en die kunnen niet om 4 uur ‘s nachts op straat worden gezet. De meeste clubs/zalen in het zuiden hebben echter een vrij lokaal of hoogstens regionaal karakter. Dat is een oorzaak/gevolg verhaal, want door het karige nachtnet en de beperkte sluitingstijden komen mensen uit Utrecht, Nijmegen en andere delen van het land niet zo snel naar het zuiden. Het is lastig inschatten of dat wel zou gebeuren op het moment dat de horeca langer door zou mogen gaan.”

‘Een ruime sluitingstijd zou een clubavond meer tot zijn recht laten komen’

Cees van Balen (organisator van evenementen en programmeur P79) zegt volmondig ja voor verruiming. “Op dit moment moeten wij bij P79 bezoekers al om 4:30 de tent uitvegen, terwijl de meesten pas tussen 1:00 – 2:00 binnenkomen. Een ruime sluitingstijd zou een clubavond, bijvoorbeeld qua internationale line-up, meer tot zijn recht laten komen.”

Volgens van Balen ligt het sterk aan de locatie en programmering die bepaald of publiek wel langer door wil feesten.

In 2015 is in Den Bosch oud-industrieterrein ‘De Heus’ vrijgekomen voor creatieve initiatieven, dat vrij ligt van de binnenstad en bewoning, en waar wellicht de dance scene in samenwerking met de politiek nieuwe kansen kan gaan vinden.

Van Balen besluit, ”Hier wordt in Den Bosch qua voeding van het nachtleven nog niets mee gedaan. Een ruig leegstaand pand waar zo af en toe een nachtvergunning voor een evenement aan wordt verstrekt zou niet verkeerd zijn.”

Ook Van den Berkmortel zou graag “een ontheffingssituatie zien, waarin clubs en podia zelf de keuze hebben om een x aantal keer per jaar langer open te kunnen blijven.”

Breda

In 2009 zijn in Breda de horecasluitingstijden aangepast. Daarbij is een vaste sluitingstijd ingesteld van 02.00 uur, maar het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen om tot 04.00 uur open te blijven.

Breda
Breda

De binnenstad bewoners ervaren de verruiming als een verslechtering. In hun optiek is de overlast van geluid toegenomen en de sfeer van vertrekkend publiek grimmiger geworden. De bewoners zien het liefst dat de horeca weer om 02.00 uur sluit.

Het is Our House niet gelukt om reacties te krijgen van Bredase Horeca. Ook is, voor zover wij konden nagaan, van enige politieke noch gemeentelijke noch actieve maatschappelijke discussie in Breda geen sprake.

>> Lees ook deel 2: hoe staat de politiek er in? <<

Meld je aan voor de nieuwsbrief

en krijg elke week het laatste dancenieuws rechtstreeks in je mailbox!

Je kan je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken.
We gebruiken Mailchimp als ons e-mailmarketingplatform. Wanneer je op Subscribe drukt ga je er mee akkoord dat je informatie met Mailchimp wordt gedeeld.
Redactie
Redactiehttp://tioh.nl/
Redactie-account van TIOH, gebruikt voor algemene items of incidentele gastbijdragen. De naam van de schrijver vind je dan bovenaan het artikel.

Gerelateerd

Maandag in Effenaar: Debat van de Nacht met o.a. TIOH, Nachtburgemeesters en raadsleden

Maandag 14 maart is in de Effenaar in Eindhoven het Debat van de Nacht. Een gratis toegankelijk initiatief van...

Feest van 30 uur in nieuwe Eindhovense club HAVEN

De nieuwe Eindhovense club HAVEN heeft niets met rustig vaarwater. In het paasweekend pakt het groots uit, met een...