Onthuld: 5 zwakke punten van narcisten

Narcistische persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een buitensporig gevoel van eigenwaarde, een sterk verlangen naar bewondering en een gebrek aan empathie. Narcisten hebben echter ook zwakheden die hun interpersoonlijke relaties kunnen beïnvloeden. Dit artikel neemt de 5 zwakke punten van narcisten onder de loep. Narcisme in het algemeen Narcisme is een wijdverbreid fenomeen in onze samenleving….

Lees meer