vrijdag, februari 23, 2024

MASCHINE: Ronkende katalysator voor techno-liefde in Eindhoven

-

Home » Genres » Techno » MASCHINE: Ronkende katalysator voor techno-liefde in Eindhoven

(English below: click here)

 

Even zag het ernaar uit dat de roemruchte techno-scene van Eindhoven aan het vergrijzen of zelfs uitdoven was. Maar anno 2018 jongt het weer volop in 040, met vrijwel ieder weekend een event van en met lokale collectieven en artiesten. Een meer dan spreekwoordelijke katalysator achter deze beweging is MASCHINE. Begonnen als een klein ratelend tandwieltje is de Eindhovense techno-organisatie nu uitgegroeid tot een stomend en ronkend motorblok, dat doorschakelde naar de Effenaar. Op vrijdag 21 december vindt daar de 7eeditie plaats, en kun je je lange kerstweekend inluiden met onder anderen JP Enfant achter de decks. This Is Our House sprak met Sander en Joanna, de drijvende krachten achter MASCHINE.

 

Foto’s en video: Oliver Hatton (Bombay Productions)

Haar vaderland Zweden heeft dj-echtpaar Ida Engberg en Adam Beyer. Zelf trok Joanna, gedreven door liefde en muziek, naar Eindhoven, waar ze met Sander Tan ook een beloftevolle techno-tandem vormt. Samen zijn ze niet alleen een stel, maar ook de motor achter een van de succesvolle nieuwe events in de Lichtstad: MASCHINE.

De vonk sloeg nog veel verder van huis over, maar wel in stijl. Sander en Joanna leerden elkaar kennen tijdens een techno-avond in Vietnam. Zij woonde er enkele maanden als exchange student, hij was op reis. Sander: “Ik verwachtte er kleine barretjes, geen techno.”

MASCHINE

Laat staan een vriendin die er ook nog eens gek op is. Joanna: “Vlak bij het dorpje waar ik opgroeide was vroeger een groot evenement met elektronisch muziek: Arvika Festivalen. Dit groeide uit tot het tweede festival van Zweden. Ik heb er nog een tijdje gewerkt. Op mijn 12eging ik er al heen en wist ik dat ik van elektronische muziek hield.”

Sander Chan

Sander komt van oorsprong uit Venlo en verhuisde naar Eindhoven. Na sinds 2004 verschillende stijlen en onder diverse namen te hebben gedraaid belandt hij uiteindelijk bij techno en verandert zijn naam in Sander Chan.

Een optreden in Stockholm via Joanna zorgt ervoor dat hij zijn artiestencarrière wat serieuzer gaat aanpakken. “Voorheen draaide ik vinyl, toen ben ik geswitcht naar digitaal en ontdekte ik pas echt de technische mogelijkheden.”

Naast regelmatiger draaien pakte hij ook het produceren weer op, wat onlangs tot een eerste release leidde, op het Eindhovense label Lessismore. “Hopelijk is dit een aanzet tot meer, en dan meer in de stijl van hoe ik draai.”

We gaan niet zitten klagen, maar zelf wat doen

Na de Vietnam-vonk reisde Joanna eerst een jaartje op en neer naar Eindhoven vanuit haar toenmalige woonplaats Göteborg. Sinds 2015 woont ze hier.

Underground

“In Zweden is de scene niet zo groot, ondanks dat er aardig wat bekende artiesten zijn. Qua events is het vrij underground: veel feesten zijn illegaal en trekken een bepaalde incrowd van hipsters, in Nederland is het groter en breder.”

De situatie in Eindhoven had ze zich destijds toch wel rooskleuriger voorgesteld. “Buiten Club Arcade, dat toen ook al snel weer dicht ging, was er heel weinig in de stad op technogebied. Lab-1 stopte ook al.”

Organisaties Awakenings en Zodiak Commune hielden weliswaar als ‘seniors’ hun tradities hoog in Eindhoven, maar nieuwe aanwas was er niet. Sander: “Toen dachten we: we gaan niet zitten klagen, maar zelf wat doen.”


Volg TIOH op Facebook:


Het debuut van MASCHINE was op nieuwjaarsdag 2017, met een after in Fifties, dat inmiddels niet meer bestaat. Hun initiatief wel, want daar en toen werd meteen een mooie basis gelegd.

Joanna: “We hadden zo’n 100 man binnen. Ik weet nog dat we te veel geld vroegen voor onze tickets, bang dat we waren om niet de kosten te komen. Maar de sfeer was meteen goed en we leerden veel mensen kennen, die nu nog altijd bezoeker zijn.”

Onder hen van meet af aan veel expats en buitenlandse studenten, die Eindhoven veel herbergt. Joanna: “Inmiddels komt circa de helft van ons publiek uit het buitenland. Vandaar dat we ook in het Engels communiceren op onze kanalen.”

De Effenaar als nieuw honk voelde echt als een promotie

Na het debuut in Fifties pakt MASCHINE door met 3 edities in het Ketelhuis, waar ze onder meer Lady Aïda weten te boeken. Sander: “Dat was best bijzonder, want ze was haar dj-carrière aan het afbouwen en was heel selectief geworden. Maar onze aanpak sprak haar blijkbaar aan.”

De wegen met het Ketelhuis scheidden vanwege onder meer geluidsoverlast. Maar in de Effenaar vond MASCHINE een fijn nieuw honk. “Dat voelde wel echt als een promotie, vooral qua productie, capaciteit en samenwerking.”

>> Zie ook – 30 jaar Dutch Dance: Eindhoven als techno city

JP Enfant

Vrijdag 21 december is de 7eeditie. Sander Chan warmt zelf op en geeft het stokje daarna over aan een andere oudgediende uit de lokale techno-scene, El Greco. Sander: “Hij heeft echt een typische Detroit-stijl, je zou bijna verwachten dat hij daar geboren is. Het is een sound die we nog niet veel op MASCHINE gehoord hebben.”

Voor headliner JP Enfant betektent MASCHINE 7 zelfs zijn Eindhovense debuut. Jan Pieter Kind groeide op in Breda maar verhuisde naar Amsterdam, waar hij inmiddels een vaste kracht is in De School. (Check hier ons eerdere interview met JP Enfant).

Sander: “Hij heeft een fijne sound, met net wat meer variatie. Je kunt hem op iedere tijdsslot programmeren, maar bij ons sluit hij af.”

Blije muziek, daar word ik zelf juist minder blij van

De deler van alle artiesten op MASCHINE: een donkere, rauwe techno-sound. Artiesten als Keith Carnal, Minimum Syndicate, Donato Dozzy, Johannes Heil en Helena Hauff – daar luisteren Joanna en Sander graag naar.

Sander: “Blije muziek, daar word ik zelf altijd juist minder blij van. Ik vind het snel te flauw. In zo’n donkere sound kun je toch wat meer opgaan.” Joanna: “Met de sfeer en aankleding van een avond kun je dat alleen nog maar versterken.” Sander: “Tegelijk waken we ervoor dat de sound niet te droog en hard wordt. Iets van melodie en diepte moet er wel in.”

Intiem blijven

Waar het heengaat met MASCHINE? Dat weten ze nog niet precies. Joanna: “Het gevoel dat je krijgt als je een publiek ziet dat helemaal opgaat in de muziek. Daar doen we het voor. Het is begonnen als een klein hobbyproject, maar het blijft maar groeien. We willen het wel graag intiem houden.” Sander: “Maar een keer een grotere editie, bijvoorbeeld in de grote zaal van de Effenaar en samen met een andere organisatie, zou leuk zijn. Maar zoiets moet kloppen, en organisch verlopen.”

Aan andere organisaties en initiatieven inmiddels geen gebrek. Joanna: “Sinds we met MASCHINE zijn begonnen, zijn er veel partijen bijgekomen. Kader en DRUM had je al, nu bijvoorbeeld ook Keldernacht en 212. Vrijwel iedere week is er nu wel iets in Eindhoven. Een goeie ontwikkeling.”


MASCHINE 7

Vrijdag 21 december, 23:00 uur, Effenaar Eindhoven. Meer info en tickets via de eventpage.


 

 

 

 

MASCHINE: Roaring catalyst for techno love in Eindhoven

 

For a while, it looked like the Eindhoven techno scene lost its spark and had an ageing population. By 2018, it has gained traction again with initiatives by new and young collectives and artists. A catalyst of this movement is MASCHINE. Starting out as a small gear in the scene, this Eindhoven organization grew into a steaming and roaring engine, that shifted gears towards the Effenaar. On Friday December 21st they host their 7thedition to celebrate the start of the Christmas weekend with, among others, JP Enfant behind the decks. This Is Our House spoke to Sander and Joanna, the driving forces behind MASCHINE.

 

Words: Mark van Bergen
Photo’s & video: Oliver Hatton (Bombay Productions)

 

Her home country Sweden is home to DJ couple Ida Engberg and Adam Beyer. Joanna moved to Eindhoven for love and music, and forms a promising techno tandem with her partner Sander Tan. They’re not only a couple, but they’re also running one of the successful new events in the Dutch city of lights: MASCHINE.

Cupid hit them much further from home. Sander and Joanna met during a techno night in Vietnam. For a few months, she lived there as an exchange student and he was traveling in the Asian country. Sander: “I expected small bars, not techno.”

MASCHINE

Let alone a girlfriend who also loves it. Joanna: “Close to the village where I grew up there used to be a major event with electronic music: Arvika Festivalen. It was the second largest festival of Sweden. I’ve worked there for a few years. When I was 12 years old I went there for the first time and it was there I discovered that I loved electronic music.”

Sander Chan

Sander grew up in Venlo and moved to Eindhoven. Since 2004 he’s DJing. He has played several styles under various names, but for some years already he’s set on techno and changed his name to Sander Chan.

Joanna arranged a gig in Stockholm for him and that was the moment when he started to take his career as an artist more seriously. “I used to play vinyl and when I switched to DJing digitally I discovered so many more technical and creative opportunities.”

Besides DJing more regularly, he also started producing again, which resulted in his first release at the Eindhoven label Lessismore. “Hopefully, this leads to more releases. Especially more releases in the same style as my DJ sets.”

let’s not complain, but do something about it

After the spark in Vietnam, Joanna traveled back and forth for a year between her city Göteborg and Eindhoven. Since 2015 she lives here.

Underground

“Despite having a few well-known artists, the scene in Sweden is not as large as here. The events are quite underground: most parties are illegal and attract a certain hipster in-crowd. In the Netherlands it’s larger and broader.”

When she moved to Eindhoven, she expected more from the local scene, though. “Besides Club Arcade, that closed quite quickly after I moved here, there was not so much to do when it comes to techno. Lab-1 also stopped.”

Awakenings and Zodiak Commune kept on going of course, but there weren’t many new collectives. Sander: “We thought: let’s not complain, but let’s do something about it.”


Follow This Is Our House:


MASCHINE’s debut was on New Year’s Day 2017. They organized an after in Fifties, which does not exist anymore. Their initiative still does, because there and then a solid foundation was formed.

Joanna: “There were about 100 people inside. I remember that our ticket prices were too high. It was our first event and we were scared we couldn’t cover all costs, but the atmosphere was great and we got to know many people who are still coming to our parties.”

Among them are many expats and international students, who’s numbers are plenty in Eindhoven. Joanna: “Nowadays roughly half of our audience is coming from abroad. That’s why we communicate in English on our channels.”

The Effenaar really felt like an upgrade

After its debut in Fifties, MASCHINE hosted 3 editions in the Ketelhuis, in which they booked Lady Aïda among others. Sander: “That was quite special, because she was not doing many gigs anymore. She was very selective, but she liked our approach and way of communicating.”

JP Enfant

They parted ways with the Ketelhuis, because there were noise complaints, but MASCHINE found a great, new home in the Effenaar. “It really felt like an upgrade, especially when it comes to the production, capacity and cooperation.”

Happy music usually makes me less happy

On Friday December, 21 the 7th edition will take place. Sander Chan will warm up the audience and then El Greco will take over. Sander: “He is a veteran in the local techno scene. He has a typical Detroit style, you would almost expect that he’s born there. It’s a sound we haven’t heard often at MASCHINE.”

Headliner JP Enfant will have his Eindhoven debut at MASCHINE 7. Jan Pieter Kind grew up in Breda, but moved to Amsterdam, where he has a residency in the renowned club ‘De School’. Sander: “He has such a nice sound, with a lot of variation. You could book him for any timeslot, but at our event he will close the night.”

The common denominator of all artists at MASCHINE: a dark, raw techno sound. Artists such as Keith Carnal, Minimum Syndicate, Donato Dozzy, Johannes Heil and Helena Hauf are favorites of Joanna and Sander.

Sander: “Happy music usually makes me less happy. I often think it’s too cheesy or forced. You can really get lost and go into a trance in a dark sound.” Joanna: “By using decoration and lighting you can enhance that feeling.” Sander: “At the same time we make sure the sound doesn’t get too dry and hard. There needs to be a bit of melody and depth.”

Keeping it intimate

What will the future look like for MASCHINE? They don’t know yet. Joanna: “The feeling you get when you see your audience dancing in trance. That’s why we do this. It started as a small hobby project, but it keeps on growing. We do like to keep it intimate.”

Sander: “But a larger edition one time would be nice. For instance, in the main room of the Effenaar, together with another organization. But it has to feel right and grow organically.”

Nowadays, there are more organizations and initiatives. Joanna: “Since we started MASCHINE, many parties have joined. Kader and DRUM were already there, but for instance now you also have Keldernacht and 212. Practically every week there’s a good event in Eindhoven now, which is great for the scene and the city.”


MASCHINE 7

Friday December 21st, 23:00, Effenaar Eindhoven. More info and tickets at the event page.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

en krijg elke week het laatste dancenieuws rechtstreeks in je mailbox!

Je kan je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken.
We gebruiken Mailchimp als ons e-mailmarketingplatform. Wanneer je op Subscribe drukt ga je er mee akkoord dat je informatie met Mailchimp wordt gedeeld.
Mark van Bergen
Mark van Bergen
Architect en Huisbaas. Schrijft sinds 2002 professioneel over elektronische dansmuziek en de partyscene. Interviewde zo vele groten en kleinen der aarde. Zijn boekdebuut 'Dutch Dance' (2013) werd bekroond met de Pop Media Prijs en kreeg een internationale opvolger (2018). Daarnaast schreef Mark (mee aan) boeken over Extrema, Awakenings en Thunderdome. Hij doceert over de dance-industrie op Fontys ACE.

Gerelateerd

Maandag in Effenaar: Debat van de Nacht met o.a. TIOH, Nachtburgemeesters en raadsleden

Maandag 14 maart is in de Effenaar in Eindhoven het Debat van de Nacht. Een gratis toegankelijk initiatief van...

Feest van 30 uur in nieuwe Eindhovense club HAVEN

De nieuwe Eindhovense club HAVEN heeft niets met rustig vaarwater. In het paasweekend pakt het groots uit, met een...